Georgia round neck dolman stripe top
Georgia round neck dolman stripe top
Georgia round neck dolman stripe top
Georgia round neck dolman stripe top
Georgia round neck dolman stripe top

Georgia round neck dolman stripe top

Regular price $27.00


3 in stock


  • Poly/Spandex
  • Functional/removeable waist tie
  • Black with white stripes
  • Ninexis brand